MANAŽMENT

PROGRAM: VAŠA FUNKČNÁ REALITNÁ KANCELÁRIA.

Založenie, ak pôjde o úplne novú firmu
Tvorba a nastavenie organizačnej štruktúry firmy
Tvorba stratégie firmy
Nastavenie cieľa firmy
Tvorba a nastavenie obchodného tímu
Tvorba a nastavenie odmeňovacieho a motivačného systému vo firme
Marketing, smerovanie a rozširovanie firmy ma základe cieľov