DEVELOPMENT

Služby pri komplexnom nastavení a tvorbe projektu:

Stratégia projektu
Príprava a jednotlivé fázy projektu
Realizácia projektu
Predaj a jeho jednotlivé fázy
Marketing
Financovanie